Hemförsäkring

Det är vitkigt att ha en hemförsäkring, även om du hyr i andra hand. En hemförsäkring ger dig ersättning för egendom som du själv äger, hyr eller lånar, som t.ex. TV, dator mm. I hemförsäkringen ingår också rättsskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd.

Överfallsskydd är till för att täcka kostnader om du skulle bli överfallen såsom läkarvård, ersättning för förlorad inkomst mm. Ansvarsskyddet gäller om du råkar göra sönder någon annans egendom och rättsskyddet ger dig ersättning om du blir indragen i en rättstvist. Hemförsäkringen kan vara mer eller mindre omfattande, så kolla alltid med ditt försäkringsbolag exakt vad som gäller.

Billigaste hemförsäkringen

Det lönar sig att jämföra hemförsäkringar eftersom priset kan variera kraftigt. Om du redan har en försäkring på t.ex. bil så löner det sig ofta att teckna hemförsäkring med samma försäkringsbolag.

Länkar om försäkringar

Läs mer om hemförsäkring på konsumentverkets hemsida.